سناریو‌های محتمل برای جفت ارز به منظورDaily Trade

قیمت در کانال موازی مشکی قرار گرفته و ۲ شرط برای ورود به پوزیشن را به ما در تایم فریم پایین مشخص کرده است.

* نمودار روزانه- EURUSD

۱- پوزیشن BUY : در صورت صعود قیمت و شکست کانال موازی و همزمان صعود قیمت و تثبیت بالای محدوده مقاومت ۱.۰۳۵۰ قدرت خریداران را برای صعود به محدوده مهم ۱.۰۵۰۰ فعال خواهد کرد.

۲-پوزیشن SELL: در صورت شکست حمایت حال حاضر ، قیمت در وحله اول عدد ۱.۰۲۰۰ و در گام بعدی منتظر عکس العمل قیمت به خط حمایت داینامیک نارنجی رنگ میمانیم در صورت شکست عدد هدف بعدی ۱.۰۱۲۵ خواهد بود.

* نمودار ۴ ساعته – EURUSD