سناریو‌های محتمل برای طلا به منظورDaily Trade

در تحلیل صورت گرفته انتظار دارم ، قیمت پس از اصلاح خود به سمت پایین تا محدوده ۱۷۵۳ – ۱۷۶۲ ، در صورتی که مورد حمایت سطح ذکر شده واقع شود توان رشد تا محدوده ۱۸۶۰ را خواهد داشت.

نواحی و اعداد نشان داده شده در تصویر مناطق مهم حمایت(سبز) ، مقاومت(قرمز) و مناطق عرضه و تقاضا (نارنجی) میباشد که عملکرد قیمت در برخورد با این نواحی برای این تحلیل مهم قلمداد شده است.

* نمودار ۴ ساعته – XAUUSD

قیمت داخل محدوده ساید (پوچ) قرار دارد و :

– برای صعود بایستی قیمت به بالای عدد ۱۷۸۶.۶۰ نفوذ کند به هدف ۱۷۹۶.۳۰

– برای ریزش بایستی قیمت به پایین عدد ۱۷۷۱.۲۰ نفوذ کند به هدف .۱۷۶۲.۰۰

* نمودار ۱ ساعته – XAUUSD