سناریو‌های محتمل برای جفت ارزبه منظورDaily Trade

ساعت ۵ به وقت ایران خبر شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را داریم که قیمت پیش بینی ۰.۱٪ نسبت به قیمت قبلی ۰.۷٪ را داریم.

پیش بینی تحلیلگر :

۱: در صورتی که قیمت واقعی کمتر از پیش بینی اعلام شود، انتظار رشد در جفت ارز و اهداف ۱.۲۹۸۴ و ۱.۳۰۴۳ را خواهیم داشت

۲‌: در صورتی که قیمت واقعی بیشتر و یا برابر با پیش بینی اعلام شود، انتظار ریزش در جفت ارز و اهداف ۱.۲۸۴۰ و ۱.۲۷۹۰ را خواهیم داشت

* نمودار ۲ ساعته – USDCAD