تحلیل تکنیکال DXY

سناریو‌های محتمل برای شاخص دلار به منظورDaily Trade شاخص [...]

By |۱۴۰۱/۷/۱ ۹:۳۵:۱۶مهر ۱, ۱۴۰۱|دسته‌بندی نشده|۰ Comments

تحلیل تکنیکال XAUUSD

سناریو‌های محتمل برای طلا به منظورDaily Trade قیمت در [...]

By |۱۴۰۱/۷/۱ ۶:۵۶:۳۸مهر ۱, ۱۴۰۱|دسته‌بندی نشده|۰ Comments

تحلیل تکنیکال XAUUSD

سناریو‌های محتمل برای طلا به منظورDaily Trade پیش بینی [...]

By |۱۴۰۱/۶/۳۱ ۱۰:۱۷:۲۶شهریور ۳۱, ۱۴۰۱|دسته‌بندی نشده|۰ Comments

تحلیل تکنیکال USDCAD

سناریو‌های محتمل برای جفت ارز به منظورDaily Trade قیمت [...]

By |۱۴۰۱/۶/۳۱ ۷:۵۳:۱۲شهریور ۳۱, ۱۴۰۱|دسته‌بندی نشده|۰ Comments

تحلیل تکنیکال XAUUSD

سناریو‌های محتمل برای طلا به منظورDaily Trade قیمت، کانال [...]

تحلیل تکنیکال DXY

سناریو‌های محتمل برای شاخص به منظورDaily Trade قیمت در [...]

By |۱۴۰۱/۶/۳۰ ۶:۵۸:۵۷شهریور ۳۰, ۱۴۰۱|دسته‌بندی نشده|۰ Comments

تحلیل تکنیکال EURAUD

سناریو‌های محتمل برای جفت ارز به منظورDaily Trade قیمت [...]

By |۱۴۰۱/۶/۲۹ ۸:۵۵:۵۱شهریور ۲۹, ۱۴۰۱|دسته‌بندی نشده|۰ Comments

تحلیل تکنیکال XAUUSD

سناریو‌های محتمل برای طلا به منظورDaily Trade قیمت در [...]

By |۱۴۰۱/۶/۲۹ ۷:۵۱:۲۰شهریور ۲۹, ۱۴۰۱|دسته‌بندی نشده|۰ Comments

تحلیل تکنیکال DXY

سناریو‌های محتمل برای شاخص دلار به منظورDaily Trade قیمت [...]

By |۱۴۰۱/۶/۲۹ ۶:۵۲:۰۳شهریور ۲۹, ۱۴۰۱|دسته‌بندی نشده|۰ Comments

تحلیل تکنیکال NZDUSD

سناریو‌های محتمل برای جفت ارزبه منظورDaily Trade محدوده حرکتی [...]

By |۱۴۰۱/۶/۲۸ ۱۰:۰۳:۴۲شهریور ۲۸, ۱۴۰۱|دسته‌بندی نشده|۰ Comments

تحلیل تکنیکال USDJPY

سناریو‌های محتمل برای جفت ارز به منظورDaily Trade قیمت [...]

By |۱۴۰۱/۶/۲۸ ۸:۰۲:۳۳شهریور ۲۸, ۱۴۰۱|دسته‌بندی نشده|۰ Comments

تحلیل تکنیکال XAUUSD

سناریو‌های محتمل برای طلا به منظورDaily Trade پیش بینی [...]

By |۱۴۰۱/۶/۲۸ ۷:۱۴:۲۲شهریور ۲۸, ۱۴۰۱|دسته‌بندی نشده|۰ Comments
Go to Top